Saturday, January 7, 2012

กระป๋องหนังสือพิมพ์กับความเป็นคนข่าว


ไม่ว่าการทำข่าวจะเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างไรตามก้าวย่างแห่งเทคโนโลยี แต่ความน่าเชื่อถือของ "ยี่ห้อ" หรือ "brand" ของสื่อที่สั่งสมมาพร้อมกับการทำหน้าที่สื่อมืออาชีพอย่างซื่อสัตย์ก็ยังเป็น "เสาหลัก" แห่งการสื่อสารกับสาธารณชนไม่เสื่อมคลาย

เพราะสังคมคาดหวังว่าสื่อที่มี "สังกัด" ที่ยึดมั่นในหลักการแห่งจริยธรรมของการทำหน้าที่นั้นจะต้องมีมาตรฐานในระดับที่พึ่งพาอาศัยได้ว่าจะต้องเห็นประโยชน์แห่งสาธารณะมากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

และสื่อที่จะสามารถคงไว้ซึ่งความน่าไว้วางใจเช่นนี้จะต้องมีประวัติการทำงานที่ยืนยาว หนักแน่น และพิสูจน์ด้วยการผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชกโชน

ผมมองดูกล่องหนังสือพิมพ์หน้าบ้านคราวใด ก็ยังมีความเลื่อมใสศรัทธาในการทำงานของคนสื่อที่ตั้งหน้าตั้งตาจะผลิตข่าวสารและความเห็นออกมาวันแล้ววันเล่าอย่างพากเพียรและซื่อตรงต่ออุดมการณ์ ไม่ว่าจะมีแรงกดดันทางการเมืองหรือเศรษฐกิจเพียงใด, ไม่ว่าคนทำสื่อนั้น ๆ จะถูกข่มขู่คุกคามให้ต้องเลือกข้างตามอำนาจทางการเมืองในแต่ละยุค แต่พวกเขาก็ไม่หวั่นไหว ไม่หลงระเริง และไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อสิ่งเย้ายวนใจที่ผ่านมาเป็นระยะ ๆ ตามแนวโน้มของสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ

การ "รักษาเนื้อตัวษาตัว" ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามด้านหนึ่ง หรือเป็นเหยื่อแห่งความละโมบอีกด้านหนึ่งนั้นมิใช่เรื่องง่าย และจำเป็นต้องมีความอดทนอดกลั้นและขันติอย่างสูงยิ่ง

ดังนั้น หากคุณยังสัมผัสได้ถึงวิญญาณอิสระและความพยายามทำหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาท่ามกลางแรงกดดันของสังคมที่มีความขัดแย้งอย่างสูงยิ่ง, ก็ย่อมแปลว่าคุณยังสามารถไว้ใจได้ว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนทำสื่อที่ยังทำตามปณิธานที่จะเป็น "หมอเฝ้าบ้าน" และ "ยามเฝ้าประตู" ที่ซื่อสัตย์, ไม่หักหลัง, ไม่หลงไหลได้ปลื้มกับอามิส, และไม่ยอมก้มหัวให้กับอิทธิพลที่มาจากความไม่ชอบธรรมทั้งหลายทั้งปวง

กระป๋องใส่หนังสือพิมพ์หน้าบ้านผมจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้ผมต้องเป็นคนข่าวที่สังคมพึงคาดหวังตลอดเวลา ไม่ว่าฝนจะตก, ฟ้าจะร้อง, หนังสือพิมพ์ของคุณจะมาวางอยู่ตรงเวลาเพื่อรับใช้ความต้องการอาหารสมองที่สร้งสรรค์และเป็นประโยชน์ทุกเมื่อเชื่อวันโดยไม่สร้างความผิดหวังเป็นอันขาด

No comments: