Sunday, January 1, 2012

สำหรับคนข่าวอาชีพ...สมาร์ทโฟนต้องทำได้มากกว่าแค่รายงานข่าวด่วน


คนข่าววันนี้ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการถ่ายรูป,วีดีโอเพื่อส่งข่าวปัจจุบันทันด่วน...แต่จะต้องสำนึกว่าหากใช้ smartphones เพียงเพื่อถ่ายรูปและ upload ขึ้นเว็ปไซท์หรือเข้า social media เท่านั้น, เดี๋ยวนี้ "ใคร ๆ" ที่เรียกต้วเองว่า "นักข่าวพลเมือง" ก็ทำได้แล้วอย่างกว้างขวาง

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ "คนข่าวอาชีพ" ที่จะต้อง "เพิ่มค่า" ของงานของตนด้วยการสืบเสาะค้นหาและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของข่าวสารที่มีมากกว่าเพียงแต่ "breaking news" ซึ่งย่อมหมายถึงการทำให้ "ภาพ, เสียง, วีดีโอ" นั้น ๆ มีมาตรฐานของมืออาชีพมากว่าเพียงแค่ส่งข่าวและภาพหยาบ ๆ ไปให้ผู้บริโภคข่าวแล้วสรุปว่าได้ทำหน้าที่ของตนแล้ว

การเพิ่มค่าของงานของคนข่าวอาชีพในวันพรุ่งนี้ที่ต้องเริ่มวันนี้คือการรายงานผ่าน social media ที่กำลังปรับตัวเพื่อให้คนข่าวอาชีพใช้ในการสื่อกับสาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง, ครอบคลุม, และต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น Subscribe ของ Facebook, Profileและ Hangout ของ Google+ กับการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ของ Twitter ที่จงใจเอื้อต่อการทำหน้าที่ของคนข่าวอาชีพอย่างคึกคักยิ่ง

ทั้ง Facebook, Twitter และ Google+ ต่างล้วนปรับปรุงให้เพื่อรองรับคนทำสื่อและผู้ผลิตเนื้อหาสาระสามารถสร้างฐานผู้บริโภคข่าวและข้อมูลอย่างไร้ขีดจำกัด...ซึ่งจะเห็นได้ในโปรแกรมเสริมที่ลงท้ายด้วย ...for journalists เพื่อให้คนข่าวอาชีพทำหน้าที่ของตัวเองผ่านเครือข่ายสังคมโดยตรง มิต้องผ่าน "บรรณาธิการ" คนใดอีกเพราะคนทำสื่อที่ใช้ social media สามารถสวมบท "curator" แทน "editor" แล้วอย่างไม่พักต้องสงสัย

คำว่า "curator" ต่างจาก "editor" ตรงที่ว่าบทบาทอย่างแรกในฐานะ curator คือการเข้าไปค้นหาข้อมูลจากทุกแหล่งในอินเตอร์เน็ทและเลือกสรรคัดคัดกรองให้กับผู้ติดตามถามหาในแวดวงของเขา ขณะที่ editor มีบทบาทจำกัดเพียงแค่การเรียบเรียงตัดต่อจากเนื้อหาที่คนข่าวอาชีพส่งมาให้เท่านั้น

คนข่าววันพรุ่งนี้แม้จะไม่ใช่ editor แต่ก็ก้าวกระโดดไปทำหน้าที่ curator ได้ทันที...ด้วยการเปิดช่องทางที่จะให้ผู้บริโภคข่าวสารมีปฏิสัมพันธ์กับคนข่าวอย่างต่อเนื่อง, คึกคักและเสริมบทบาทของกันและกันอย่างไร้ข้อจำกัด

การใช้ smartphones เพื่อทำหน้าที่แค่ "คนข่าว" ในสถานการณ์ "อนาคตของข่าว" จึงต้องมีการ "เสริมคุณค่า" อย่างประจักษ์แจ้งจากนี้ไป

No comments: