Monday, August 1, 2011

Newspaper radio: หนังสือพิมพ์คุณอ่านข่าวให้คุณฟัง...อนาคตของข่าว

คนทำข่าวมองอนาคตแล้วต้องรู้ว่า "เสียง" จะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า "ภาพ" และ "ข้อความ"...เพราะเทคโนโลยีใหม่ทำให้คนข่าว "ส่งเสียง" พร้อม "อ่าน" ไปให้กับผู้บริโภคข่าวได้อย่างสะดวก, รวดเร็วและน่าประทับใจ

The newspaper reads to you...ผ่าน E-readers ทั้งหลายกำลังจะเป็นวิถีใหม่สำหรับคนข่าวที่ต้องการสื่อกับคนอ่าน, คนฟัง, คนดูผ่านทุก platforms

No comments: