Friday, August 5, 2011

คนข่าวใช้อินเตอร์เน็ททำอะไรบ้าง?


นี่เป็นผลสำรวจล่าสุดที่เรียกว่า 2011 Arketi Web Watch Media Survey สปอนเซอร์โดยบริษัทพีอาร์ Arketi Group ที่น่าสนใจสำหรับคนข่าวเพราะเขาตั้งประเด็นว่า

"10 วิธีที่คนข่าวใช้อินเตอร์เน็ท"

ผลที่ออกมาจะตรงกับพฤติกรรมของคนข่าวในไทยหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่อย่างน้อยเป็นข้อมูลสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนข่าวกับความเป็นดิจิตัลอย่างดี

ข้อสรุปประเด็นแรกของผลการสำรวจคือคนข่าวที่ถูกสำรวจนั้นใช้อินเตอร์เน็ทเพื่อการอ่านข่าวเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและเรียงตามลำดับก่อนหลังอย่างนี้

๑. อ่านข่าว (98%)
๒. ค้นหาแหล่งข่าวและประเด็นข่าวเพื่อต่อยอด (91%)
๓. ผูกมิตรใน social network (69%)
๔. เข้าเล่นทวิตเตอร์, เฟสบุ๊ค, กูเกิลพลัส (66%)
๕. เขียนบล็อก (53%)
๖. ติดตามสัมมาทางเว็บ (webinars) และถ่ายทอดผ่านเว็บ (webcasts)(48%)
๗. ดูยูทูบ (34%)
๘. ค้นหาข้อมูลใน Wikis (33%)
๙. ผลิตและฟังพอดคาสท์ (32%)
๑๐.Social Bookmarking (22%)

ดูจากภาพประกอบข้างบนก็จะเห็นว่าคนข่าวใช้ Linkedin ถึง 92% ตามมาด้วย Facebook 85% และ Twitter สูง 84%

เป็นคนข่าววันนี้และพรุ่งนี้ต้องเริ่มรู้จักเสาะหาวิธีการที่จะเสริมช่องทางแห่งการสร้างเครือข่ายแห่งข่าว, แหล่งข่าวและแสวงหาข้อมูลต่อยอดเพื่อการสร้างเนื้อหาสาระที่แปลกและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

No comments: