Sunday, July 31, 2011

รวมพลคนข่าวในโลก social media ชี้ทุกอย่างเป็นสาธารณะ


วันรวมพลคนข่าว social media เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคึกคักยิ่ง คนทำข่าวจากหลายสำนักโคจรมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และยืนยันตรงกันว่า "อนาคตของข่าว" จะเกี่ยวโยงกับการใช้ social media อย่างยิ่ง

ประเด็นการใช้ Facebook, Twitter และ Google+ เป็นเครื่องมือมากกว่าเพียงแค่การรายงานข่าวด่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนั้นต้องก้าวกระโดดไปถึงการที่นักข่าวจะต้องใช้ social media เพื่อการทำข่าวเจาะลึก, การผูกเชื่อมกับชุมชนอย่างสนิทแน่นมากกว่าเดิม, และการสามารถใช้เครื่องมือดิจิตัลยุคใหม่เพื่อทำข่าว "สืบสวนสอบสวน" หรือ investigative reporting ได้อย่างคล่องแคล่วกว่าที่ผ่านมา

เพราะช่วงเวลาของการ "ลองเล่น" ในสองสามปีที่ผ่านมานั้นบัดนี้ก้าวมาถึงจุดที่นักข่าวจะ "เอาจริง" กับ social media เป็นเครื่องมือทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพของข่าว

ระหว่างการสนทนานั้น ประเด็นเรื่อง "ความเป็นส่วนตัว" กับการทำหน้าที่เป็น "นักข่าวอาชีพ" ในการใช้ social media ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง

ผมยืนยันว่าเมื่อคนข่าวก้าวเข้าไปในแวดวง social media คำว่า "ส่วนตัว" ย่อมหายไป เพราะกติกาสื่อสังคมนั้นกำหนดชัดพอสมควรว่าทุกถ้อยคำและเสียงหรือวีดีโอคลิบที่คนข่าวส่งผ่านสื่อใหม่เช่นนี้ย่อมกลายเป็น "สมบัติส่วนกลาง" ทันที, ไม่ว่าคุณจะต้องการให้เป็นเช่นนั้นหรือไม่ก็ตาม

ดังนั้น, คนข่าวจะต้องสำนึกในความเป็นโลกเปิดกว้างของสื่อสังคม และต้องเคารพในกติกา, มารยาทแห่งการแสดงออกภายใต้กรอบแห่งจริยธรรมของสื่ออย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง, ไม่ว่าจะใช้สื่อเก่า, สื่อใหม่, สื่อดิจิตัลหรือสื่อสังคมทั้งหลายทั้งปวง

เพราะนี่คือสัจธรรมของการโลดแล่นอยู่ "สี่แยกกลางเมือง" แห่งโลกดิจิตัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, โดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการจะออกแบบวิถีสำหรับ "อนาคตของข่าว"

No comments: