Friday, October 21, 2011

Word Cloud ช่วยสร้างสีสันการเล่าข่าว


การเล่าข่าวอีกวิธีหนึ่งที่สร้างสีสันและความน่าสนใจคือ Word Cloud ซึ่งทำให้เห็นถึงการลำดับเรื่องและ keywords สำคัญ ๆ ที่สามารถสื่อสารกับผู้อ่านและผู้ชมได้ค่อนข้างดีอย่างที่ผมเรียนรู้วิธีทำง่าย ๆ อย่างนี้ครับ

No comments: