Wednesday, October 26, 2011

Small World News ...โลกใบเล็ก จุดนัดพบของมืออาชีพกับมืออาสา


ตัวอย่างของการผสมผสานอย่างมีคุณภาพระหว่างสื่ออาชีพกับ "นักข่าวพลเรือน" ที่เน้นข่าวต่างประเทศนั้นคือการก่อกำเนิดของ Small World News ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ต้องการให้ประชาชนในเขตที่มีเรื่องปะทุได้ทำหน้าที่เป็น citizen reporters อย่างคล่องแคล่วและรายงานจากแง่มุมในภาคสนามจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง ๆ

ยิ่งเมื่อเน้นข่าวต่างประเทศ, การปรับตัวของการทำสื่อให้ "มืออาชีพ" กับ "นักข่าวชาวบ้าน" จึงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผม เพราะเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสำนักข่าวต่างประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งข่าวระหว่างประเทศแต่เพียงแหล่งเดียว และมีอคติของนักข่าวตะวันตกเสียมาก

วิถีการรายงานข่าวยุคดิจิตัลที่ "ทุกคนเป็นนักข่าวได้" จึงเปิดโอกาสให้แง่มุมของข่าวเพิ่มความหลากหลายขึ้น และสามารถตรวจสอบกันและกันอย่างคึกคัก เพราะสมัยหนึ่งที่เราเรียกนักข่าวตะวันตกที่ถูกส่งไปทำข่าวกระทันหันโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจเหตุการณ์นั้น ๆ มาก่อนว่า "นักข่าวโดดร่ม" (parachute journalism) นั้น, แง่มุมและเนื้อหาของข่าวมาจากไม่กี่แหล่ง และเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าข่าวที่เราอ่านหรือดูหรือฟังนั้นมีความถูกต้องแม่นยำเพียงใด

ต่อเมื่อเราอ่านข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวกับบ้านเราที่ไปปรากฏในสื่อที่อื่น และเห็นความบิดเบือนและผิดพลาด (จะโดยจงใจเพราะอคติหรือความไร้เดียงสาพลั้งเผลอก็ตาม) อย่างจั๋งหนับแล้ว, เราจึงเริ่มสงสัยว่าข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับประเทศอื่น ๆที่เราเสพนั้นเข้าข่าย "น่าสงสัย" อย่างเดียวกันหรือไม่

แน่นอนว่าการจะทำให้เนื้อหาของข่าวใน Small World News น่าเชื่อถือและไม่ถูกบางกลุ่มบางฝ่ายเสกสรรค์ปั้นแต่งตาม "วาระในใจ" ของแต่ละคนที่เรียกตัวเองว่า "นักข่่าวพลเมือง" นั้น, ฝ่ายบรรณาธิการของเว็บไซท์นี้ก็จะมีคนข่าวมืออาชีพที่ตรวจสอบกลับไปว่าแต่ละข่าวที่ส่งมาในรูปหนังสือ, ภาพ, วีดีโอและเสียงนั้นได้มาตรฐานของความน่าเชื่อถือที่จะยกระดับการทำงานของ citizen journalism ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Brian Conley ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง Small World News บอกว่าข่าวร้อน ๆ จากตะว้ันออกลางในช่วงนี้คือเนื้อหาหลักจากนักข่าวพลเรือน และทีมงานของเขาได้รับเนื้อหาสาระจากภาคสนามอย่างคึกคัก ทำให้มีความหลากหลายของแง่มุมข่าวอย่างที่หาไม่ได้จากแหล่งข่าวกระแสหลักทั่วไป

"แต่ขณะเดียวกัน เราก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข่าวอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เนื้อหาของการผสมผสานระหว่างมืออาชีพกับมืออาสาทางด้านข่าวสารน่าเชื่อถืออย่างจริงจัง" เขาบอก

ผมสนใจรูปแบบของ Small World News โดยเฉพาะสำหรับข่าวท้องถิ่นในต่างจังหวัดของไทยเองที่มีข่าวคราวน่าสนใจและควรแก่การรายงานจากแง่มุมของคนท้องถิ่นอย่างยิ่ง หากมีการสนับสนุนและส่งเสริมโดยมืออาชีพแล้ว ก็จะเป็นบริการข่าวสารยุคดิจิตัลที่มีความหมายสูงยิ่ง

No comments: