Saturday, October 15, 2011

ประสบการณ์แรกของคน...ระหว่างนิตยสารกับ iPadคนข่าวยุคดิจิตัลดูวีดีโอคลิบนี้น่าจะเห็นสัจธรรมข้อหนึ่งว่าสำหรับเด็กรุ่นต่อไปแล้วสื่อ multimedia ที่มีความเคลื่อนไหว, สัมผัส, แตะต้อง, และมีปฏิกิริยาตอบสอนต่อผู้เสพสื่อคืออนาคต และสื่อสิ่ิงพิมพ์เช่นแมกกาซีน แม้จะมีรูปที่มีสีสันมาก แต่หากไม่มีเสียง, ไม่มีวีดีโอ, ก็ไม่อาจจะเรียกความสนใจหรือสมาธิจากผู้บริโภคเนื้อหาของคนรุ่นใหม่ได้

No comments: