Sunday, January 27, 2013

จาก backpack journalism สู่ back-pocket journalism

ในห้องข่าวของเรา, นักข่าวหลายคนใช้ smartphone อัดภาพ, วีดีโอและตัดต่อ ณ ที่เกิดเหตุ ส่งเข้ามาใน "ถังกลาง" ของโต๊ะข่าว Convergent Newsroom แล้วอย่างคึกคัก ผมเห็นข่าวที่เมืองนอก เร่ิ่มสอนนักศึกษานิเทศศาสตร์ให้ฝึกฝนทำ "back-pocket journalism" มาทดแทน "backpack journalism" แล้วก็ยังชื่นชมว่านักข่าวของเราเริ่มกระโดดเข้าสู่การใช้มือถือตัวเดียวทำข่าวได้อย่างคล่องแคล่วไม่น้อยเลย ที่น่าสนใจคือนักข่าวต่างจังหวัดจะปรับตัวใช้เทคโนโลยีในการทำข่าวได้ก่อนนักข่าวในกรุงเทพเสียอีก เพราะความจำเป็นในการผลิตผลงานและความไม่ลังเลในการทดลองสิ่งใหม่ ๆ ของคนข่าวไกลปืนเที่ยงที่น่ายกย่องกว่า เพราะปรับตัวได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าในหลาย ๆ กรณี ข่าวเมืองนอกที่ผมเห็นวันก่อนคือการสอนให้นักศึกษาใช้โทรศัพท์มือถือตัวเดียวเขียนข่าว, ถ่ายรูป, ถ่ายวีดีโอ, อัดเสียงและส่งเนื้อหาข่าวสารนั้นขึ้นเว็บไซท์หรือบล็อกของตัวเอง หรือส่งผ่านเข้าทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กได้เลยทันที พร้อม ๆ กับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคข่าวสารที่ทุกวันนี้เป็นส่วนสำคัญของการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลและความเห็นกับคนทำข่าวอย่างทันท่วงทีและกว้างขวางแล้ว ผมเชื่อว่าความต้องการข่าวสารข้อมูลผ่านมือถือจะขยายตัวอย่างกว้างขวางและรวดเร็วในประเทศไทยโดยเฉพาะเมื่อระบบ 3G เปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้เป็นต้นไป คนข่าวคนไหนที่ยังไม่ฝึกปรือตัวเองให้สารมารถทำ back-pocket journalism ได้ในเร็ววันก็จะตกอยู่ในสภาพที่ถูกคนรุ่นใหม่ข้ามหน้าไปอย่างน่ารันทดยิ่งนัก เพราะสัจธรรมวันนี้ก็คือว่า "หากเราไม่เปลี่ยน, เราก็จะถูกเปลี่ยน" เท่าน้้นเอง

No comments: