Sunday, January 27, 2013

สถิติล่าสุด...Social Media ทุกค่ายล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญของ "คนข่าวพรุ่ง นี้" เพราะเป็นช่องทางสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคข่าวสารที่สามารถกำหนด "บทสนทนา" ในแวดวงสังคมได้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

No comments: