Sunday, February 10, 2013

Wow! iSnap Journalism

ผมเรียกการทำข่าวและภาพรูปแบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมด้านสื่อของเครือเนชั่นนี้ว่า iSnap Journalism เพราะเป็นนวัตกรรมผสมผสานที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกรูปแบบหนึ่ง การ "เสก" ให้หนังสือพิมพ์มีชีวิตด้วยการใช้ apps ISnap ผ่าน Nation News ที่สามารถทำให้เนื้อหาข่าวและโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ "กระโจน" ออกมาในรูปของ Picture Gallery และ VDO clips เป็นการตอกย้ำว่าคนข่าวที่ได้รับการฝึกปรือมาเป็น Mobile Journalists (Mojo) อย่างที่เราได้พากเพียรร่ำเรียนและฝึกฝน ตนเองก่อนการก่อตั้ง Convergent Newsroom หลายปีด้วยซ้ำนั้น วันนี้ได้ปรากฏผลทางด้านบวกอย่างยิ่ง เพราะนักข่าวสายต่าง ๆ รวมถึงช่างภาพของเราต่างก็สามารถปรับตัวเพื่อนำเอางานข่าวทุก ๆ ด้านมานำเสนอถึงคนอ่านหนังสือพิมพ์อย่างน่าภาคภูมิ ทำให้คนอ่านหนังสือพิมพ์รู้สึก "อิ่ม" กับการได้รับรู้ข่าวทั้งตัวหนังสือ, ภาพ, เสียงและวีดีโออย่างทันท่วงที เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสื่อ online กับ offline อย่างน่ามหัศจรรย์ และเป็นสิ่งที่เดิมไม่มีใครคิดว่าจะทำได้ เพราะมีแต่เพียง QR code และ Augmented Reality ที่ ได้รับการกล่าวขวัญก่อนหน้านี้เท่านั้น แต่ iSnap เป็นก้าวใหญ่กว่าทั้งสองกรณีอย่างเห็นได้ชัด และทำให้คนทำเนื้อหากับคนทำโฆษณาสามารถรับใช้ทั้งคนอ่าน, ผู้ลงโฆษณาและผู้สังเกตการณ์ว่าด้วยความยั่งยืนของสื่อ สิ่งพิมพ์กับสื่อดิจิตัลต้องปรับความคิดครั้งใหม่อีกรอบหนึ่งแล้ว

No comments: