Wednesday, December 25, 2013

ความหมกมุ่นของผู้เสพข่าว

ภาพนี้ตกแต่งหรือเปล่าไม่ทราบ แต่สะท้อนถึงความรู้สึกของคนปัจจุบันได้ดี เพราะไปไหนผู้คนหมกมุ่นอยู่กับโทรศัพท์มือถือของตัวเอง ไม่สนใจที่จะสื่อสารกับคนที่นั่งอยู่ใกล้ ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสถานที่สาธาณะ ลองย้อนกลับไปตอนที่คนอ่านหนังสือพิมพ์เป็นหลัก เขาจะตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือพิมพ์โดยไม่สนทนากันเลยหรือไม่? ฉากนี้ไม่น่าจะเกิดในชีวิตจริงในอดีต แต่สมมติว่าย้อนเวลากลับไปได้ พฤติกรรมอย่างนี้จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร? น่าคิด

No comments: