Friday, February 10, 2012

ทวิตก่อนหรือหลังส่งข่าวเข้าโต๊ะข่าวของคุณ?


หากนักข่าวได้ข่าว "สกู๊ป" หรือ "exclusive" มา, สมควรจะทวีตก่อนจะเขียนข่าวให้กับองค์กรข่าวของตนหรือไม่?

แต่ละสำนักมีนโยบายเรื่อง social media ของตัวเองในประเด็นนี้

ล่าสุด, BBC ระบุเป็นนโยบายว่านักข่าวจะต้องส่งข่าว (ที่ไม่เป็นสกู๊ปพิเศษหรือ exclusive) เข้าที่โต๊ะข่าวของตนและทวีตพร้อม ๆ กัน...ไม่ใช่ทวิตก่อนแล้วจึงเขียนข่าวส่งหัวหน้าข่าวของตนอย่างที่อาจจะเป็นวิถีปฏิบัติมาตลอด

ที่บีบีซีต้องออกนโยบายนี้ให้คนข่าวของตนก็เพื่อต้องการให้ข่าวเข้าสู่กระบวนการผลิตของตนเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ โดยไม่ห้ามนักข่าวทวีตพร้อม ๆ ไปด้วย เพราะการทวีตก็เท่ากับเป็นการเชื้อชวนให้ผู้บริโภคข่าวติดตามข่าวนั้น ๆ จากบีบีซีไปด้วย

อีกทั้งยังเป็นการใช้ social media เพื่อเสริมสร้าง brand ของตัวเองในขณะที่การแข่งขันในหมู่สำนักข่าวระหว่างประเทศสูงขึ้นตามลำดับ

อีกสำนักหนึ่งที่ออกนโยบายใหม่เกี่ยวกับการใช้ทวิตเตอร์สำหรับนักข่าวของตนคือ Sky News

คำสั่งใหม่บอกว่าห้ามนักข่าวและนักเขียนของตัวเอง retweet เนื้อหาขององค์กรหรือสำนักข่าวที่เป็นคู่แข่ง หรือทวีตเนื้อหาที่อยู่นอกเหนือสายข่าวของตัวเอง

ซึ่งแปลว่านักข่าวสกายนิวส์ที่ทำข่าวการเมืองไม่สามารถทวิตเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลที่ตัวเองชื่นชมอีกต่อไป และนักข่าวกีฬาที่สนใจการเมืองก็ไม่สามารถจะทวีตข้อความเกี่ยวกับข่าวการเมืองเช่นกัน

ในคำชี้แจงนโยบายใหม่เรื่องนี้ Sky News บอกว่าต้องการจะให้ "โต๊ะข่าว" เป็น "ศูนย์รวม" ของข้อมูลและข่าวสารของกองบรรณาธิการทั้งหมดอย่างแท้จริง ซึ่งก็แปลว่าเขาเป็นห่วงว่าหากนักข่าวทวีตทุกข่าวเอง โต๊ะข่าวหลักในที่ทำงานอาจจะ "ตกข่าว" ของนักข่าวตนเองก็ได้

จังหวะเดียวกันนั้น นักข่าวซีเอ็นเอ็นชื่อ Roland Martin ถูกสั่งพักงานเพราะข้อความในทวิตของเขาระหว่างการแข่งขัน Super Bowl เมื่อวันอาทิตย์ก่อน เพราะองค์กรว่าด้วยสิทธิของเกย์หลายแห่งประท้วงว่านักข่าวคนนี้มีคติต่อพวกเขาขณะที่ส่งทวิตเรื่องที่นักฟุตบอลอังกฤษคนดังเดวิด เบกเฮ็มโฆษณากางเกงในยี่ห้อตัวเอง

ความเห็นของผมเรื่องให้นักข่าวส่งข่าวและทวิตเนื้อหาเรื่องเดียวกันพร้อมกันเป็นเรื่องถูกต้อง ความจริง ถ้าบีบีซีจะให้ชัดเจนกว่านี้ก็จะต้องบอกว่านักข่าวต้องให้แน่ใจว่าโต๊ะข่าวได้ข่าวชิ้นนั้นเรียบร้อยก่อน แล้วจึงจะทวิต เพราะหาไม่แล้ว นักข่าวอาจจะทวิตเพลินจนลืมไปว่าความรับผิดชอบแรกเริ่มของตนนั้นคือต่อผู้อ่าน, ผู้ฟัง, และผู้ชมขององค์กรของตน...และ social media เป็นตัวเสริมให้เนื้อหานั้น ๆ ได้รับการกระจายให้กว้างขวางและสร้างชุมนุมข่าวเท่านั้น

ส่วนที่ Sky News ไม่ให้คนข่าวของตนเอง retweet เนื้อหาขององค์กรข่าวคู่แข่งนั้นผมว่าค่อนข้างจะล้าสมัย เพราะอย่างไรเสียก็จะมีคนอื่นที่ retweet ข่าวทั้งหลายที่ปรากฏในเครือข่ายสังคมอยู่แล้ว, ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือคู่แข่งของคุณก็ตาม

No comments: